บริการงานสกรีน


บริการงานสกริน

ตัวอย่างงานสกรีน

คุณสมบัติของสีสกรีนแต่ละประเภท
บริการงานสกริน
สีที่นำมาใช้ในการสกรีน ในที่นี้จะกล่าวถึงสีที่นำมาใช้ในงานผ้าเป็นหลัก แบ่งเป็น
บริการงานสกริน สีซิลค์สกรีนเสื้อแบบสีจม เหมาะสำหรับเสื้อหรือผ้าสีขาว หรือสีอ่อน งานที่ออกมาจะสวย และเป็นธรรมชาติ เหมือนตัวสี แทรกเข้าไปอยู่ในเนื้อผ้า ไม่ลอก ไม่แตก แต่ไม่เหมาะกับผ้าสีเข้ม เพราะสีจะไม่เด่นขึ้นชัดเจน
บริการงานสกริน สีซิลค์สกรีนเสื้อแบบ สีลอย เหมาะสำหรับเสื้อหรือผ้าสีเข้ม เช่น สีดำ สีน้ำเงิน สีแดง และสีอื่นๆ สีจะติดกับเนื้อผ้าแต่ไม่ได้ซึมลงไป ลอยเด่น เห็นสีค่อนข้างชัดเจน ไม่ลอก ไม่แตก
บริการงานสกริน สีซิลค์สกรีนเสื้อแบบ สียาง เหมาะสำหรับทั้งเสื้อหรือผ้าสีเข้มและสีอ่อน สีลอยเด่น ชัดเจน สวยงามและคงทนเหมือนจริง แต่จะหนา ค่อนข้างแข็ง และนูนออกมาเล็กน้อย
บริการงานสกริน สีซิลค์สกรีนเสื้อแบบ สีนูน เหมาะสำหรับทั้งเสื้อหรือผ้าสีเข้มและสีอ่อน นิยมในงานเสื้อวัยรุ่น แฟชั่นสมัยใหม่ เมื่อพิมพ์เสื้อเสร็จ และตากให้แห้ง แล้วนำไปอบ หรือรีดด้วยความร้อน ตัวสีจะลอยนูนเด่นขึ้นมาจากเนื้อผ้า
บริการงานสกริน สีซิลค์สกรีนเสื้อแบบ สีฟลอยด์ เหมาะสำหรับงานสกรีนเสื้อสวยงาม แฟชั่น ลอยเด่นชัดเจน มีทั้งสีเงิน สีทอง และสีที่เป็นเงา สะท้อนแสงได้ งานสีกากเพชร ก็รวมอยู่ในประเภทนี้ด้วย ราคาสูง เพราะวัสดุราคาแพง และกระบวนวิธีการสกรีนค่อนข้างยุ่งยาก
บริการงานสกริน สีซิลค์สกรีนเสื้อแบบ สีพลาสติซอล เหมาะสำหรับงานสกรีนเสื้อ พิมพ์เสื้อ ที่ต้องการงานคุณภาพสูง ลอยเด่นชัดเจน สีที่ใช้ผสมด้วยตัวทำละลายเฉพาะ ไม่แห้งในอุณหภูมิปกติ ต้องเข้าตู้อบเท่านั้น ราคาสูง เพราะวัสดุราคาแพง และกระบวนวิธีการสกรีนค่อนข้างยุ่งยาก
      จากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้นำเสนอไปนั้น ก็อาจเป็นแนวทางในการเลือกสีที่เหมาะสมกับประเภทงาน ข้อดี ข้อเสีย เพื่อให้ได้งานที่ออกมาเหมาะสม เพื่อให้ได้งานคุณภาพใน ราคาประหยัด
ราคาค่าสกรีน
ขนาด 12*12 นิ้ว
สกรีนสี Plastisol (สีน้ำมัน)
จำนวน 701 ตัวขึ้นไป 301-700 ตัว 100-300
ค่าบล๊อค ฟรี 3บล๊อค 250บาท 350 บาท
ค่าสกรีน 14 บาท 16 บาท 18บาท
นำเสื้อมาเอง 17 บาท 22 บาท 25 บาท

ลักษณะทั่วไปของหมึก Plastisol เป็นหมึก Plastisol ผสมสีปิกเม้นท์สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน หมึกชนิดนี้เนื้อสีจะข้นและทึบแสง ใช้พิมพ์สกรีนบนผ้าได้ทุกสี หลังพิมพ์สกรีนลงบนผ้ายืดเนื้อสีจะลอยตัวบนผิวผ้า หมึกจะไม่จมลงในเส้นใยของเนื้อผ้าทั้งหมด หมึกจะมีเนื้อสีให้สัมผัสบนผิวผ้าได้ ซึ่งจะพิมพ์หนาหรือพิมพ์บางก็ได้ ใช้พิมพ์สกรีนบนผ้า Cotton และผ้าเส้นใยผสมบางชนิดได้ดี เมื่อสีแห้งสนิทดีแล้ว สีจะมีความเงา และยืดหยุ่นตามเนื้อผ้าได้ดี
ราคาค่าสกรีนเสื้อ สีน้ำ
ราคาสกรีนเสื้อ รับสกรีน 50 ตัวขึ้นไป ขนาดไม่เกิน A4
จำนวน(ตัว) ค่าบล็อค สีแรก(บาท) สีต่อไป(บาท)
50-59 150/สี 15 10
100-199 150/สี 10 5
200-299 150/สี 8 4
300-399 150/สี 7 4
400-499 150/สี 6 3
500 ตัวขึ้นไป ฟรี 5 3

คุณสมบัติของสีระบบฐานน้ำ : (water based sytem) เป็นสีพิมพ์ที่เกิดจาก binder ที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย และมีสีปิกเม็นท์ (pigment) หรือสีย้อม(dry) เป็นองค์ประกอบทำให้เกิดสีขึ้นมา เนื้อสีจะถุกปรับข้น ให้สามารถพิมพ์สรีนผ่านรูผ้าสกรีได้เหมาะสม เนื่องจากสีที่เหลวเป็นน้ำ จะไม่สารถทำให้เกิดลายพิมพ์สกรีนที่ดีได้ สีระบบนี้สารถแห้งตัวได้เองในอุณหภูมิปกติ และมีการยึดเกาะผ้าได้ดีขึ้น เมื่อพิมพ์สกรีนและเก็บไว้นานๆ หรือผ่านการอบด้วยความร้อน