ชุดปฏิบัติธรรม พร้อมจำหน่าย

ชุดปฎิบัติธรรม”นพชลัยย์”
ชุดปฎิบัติธรรม”นพชลัยย์” พร้อมจำหน่าย ผมเองเป็นชาวพุทธ ทางเราเลยมีความคิด ที่จะทำสินค้าตัวนี้ออกมา เพื่อตอบสนอง ลูกค้า ที่มีความต้องการ ชุดปฎิบัติธรรม และยังแสดงความเป็นชาวพุทธ อย่างไทยๆ ศาสนานั้นเป็นเรื่องสำคัญ อย่างมาก ในการดำรงค์ ชีวิต ของมนุษย์ ผลิตจากเนื้อผ้า ทีซี ใส่แล้วไม่ร้อน รู้สึกผ่อนคลาย ไม่รำคาญ เวลา นั่งสมาธิ,เดินจงกลม,กิจกรรมอื่น ราคาเป็นกันเอง