กระโปรงพลีท พร้อมจำหน่าย

       กระโปรง พลีทพร้อมขาย ราคาย่อมเยา เหมาะสำหรับนักเรียน/นักศึกษา มีให้เลือก 8 ขนาด
ขนาดเเละราคา
ขนาด ราคา
ความยาว 16-18 นิ้ว ส่ง 100 ตัว ขึ้นไป ราคาตัวละ 150 บาท
ความยาว 20-22 นิ้ว ส่ง 100 ตัว ขึ้นไป ราคาตัวละ 160 บาท
ความยาว 24 นิ้ว ส่ง 100 ตัว ขึ้นไป ราคาตัวละ 170 บาท
ความยาว 26-28 นิ้ว ส่ง 100 ตัว ขึ้นไป ราคาตัวละ 180 บาท
ความยาว 30-32 นิ้ว ส่ง 100 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 190 บาท
ความยาว 34 นิ้ว ส่ง 100 ตัว ขึ้นไป ราคาตัวละ 200 บาท
ความยาว 36 นิ้ว ส่ง 100 ตัวขึ้นไป ราคาตัวละ 210 บาท
ความยาว 38 นิ้ว ส่ง 100 ตัว ขึ้นไป ราคาตัวละ 220 บาท
       ผ้าอัดพลีท หมายถึง ผ้าที่ประยุกต์มาจากเอกลักษณ์กระโปรงอัดจีบ โดยผ่านกระบวนการตกแต่งผืนผ้าทำให้มีลักษณะเป็นจีบทั้งผืน โดยการเนาหรือเย็บให้เป็นจีบแล้วนำไปอัดด้วยความร้อนเพื่อให้จีบอยู่คงทนถาวร มีความยืดหยุ่นตามแรงดึงโดยใช้ผ้าที่ทำจากเส้นด้ายใยธรรมชาติ เส้นด้ายใยประดิษฐ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือผสมกัน ทั้งนี้ไม่รวมถึงผ้าอัดพลีทที่ทำด้วยเครื่องจักร
ความนิยมชุดพลีทที่มายังไทยเริ่มแรก
       ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2490 - 2497 กระโปรงที่ได้รับความนิยมมากคือ กระโปรงนิวลุค (New Look Skirt ) มีลักษณะเป็นกระโปรงยาวมากกว่าครึ่งน่องชายกระโปรงบานย้วยเป็นครึ่งวงกลม และบานจนถึงวงกลมเอวกระโปรงมีทั้ง แบบจีบรูดและอัดพลีท ความยาวกระโปรงเริ่มเปลี่ยนเป็นกระโปรงสั้นขึ้นพอปิดเข่ามีลักษณะกระโปรงทรงตรง และกระโปรงชายสอบเข้า มีจีบทบกลางตัวด้านหลังหรือเปิดตะเข็บกลางหลังสูงขึ้นเหนือเข่า